Bala Holidap Parks are "Good to Go"

Posted on July 06, 2020

Home / Blog / Bala Holidap Parks are "Good to Go"Bala Holiday Parks has received the “Good to Go” certificate, to recognise that we have followed government and industry Covid-19 guidelines. We can insure that processes are in place to maintain cleanliness and aid social/physical distancing.

Mae Parciau Gwyliau’r Bala wedi derbyn tystysgrif “Barod Amdani” i gydnabod ein bod wedi dilyn canllawiau Covid-19, y llywodraeth a’r diwydiant. Rydym yn sicrhau fod prosesau ar waith i gynnal glanweithdra a chynorthwyo pellter cymdeithasol/corfforol.


Good To Go Wales Welsh Green Good To Go Wales English Green 3
Pen Y Garth Luxury Holiday Homes

Rhos y Gwaliau, Bala,
Gwynedd, LL23 7ES
  01678 520485

Bala Caravan and Chalet Park

Llanycil, Bala
Gwynedd, LL23 7YG
  01678 520485

Hendre Mawr Caravan Park

Llanuwchllyn, Bala,
Gwynedd, LL23 7UF
  01678 520485

Bythynnod Bryn Caled Cottages

Bryn Caled, Bala,
Gwynedd, LL23 7SU
  07718 884584