Open Weekend in three days/Penwythnos Agored mewn tri diwrnod

Posted on June 28, 2023

Home / Blog / Open Weekend in three days/Penwythnos Agored mewn tri diwrnodOpen Weekend at Bala Holiday Parks from Saturday, July 1st – Sunday, July 2nd

We are excited to bring you a unique opportunity to come and visit our 5-star parks at the beginning of July where you will have access to exclusive discounts on luxury lodges and static caravans on Hendre Mawr Caravan Park, Bala Caravan Park and Pen Y Garth Lodge Park.

If you have ever considered purchasing your own unit but never found the right time or weren’t sure and had a few questions, this is the best opportunity to see the parks and obtain the discounts. We have a wide variety available to suit every budget, each with its own characteristic charm, but all are located in prime locations within the Eryri (Snowdonia) National Park and a stone’s throw away from the largest natural lake in Wales, Llyn Tegid (Bala Lake).

As a small, family-run business, we take pride in nurturing a park that compliments its environment and diverse wildlife, as well as building a lasting rapport with our owners. Our efforts have consolidated with us winning awards such as the David Bellamy Gold Award for Conservation for over 25 years running, Visit Wales’s Best Park in Wales Award, Hoseasons’s Diamond Award Finalist, and many more.

On top of the exclusive discounts on the holiday homes, you will also benefit from no site fees for the rest of the year as well as free Wi-Fi installation and no Wi-Fi charge for a year.

There will be a representative at Pen y Garth Lodge Park and Salop Leisure in Shrewsbury all weekend from 10:00 – 16:00, however, if you are interested in visiting the Open Weekend but are unable to during the allotted dates and times, we could arrange a private viewing to suit your schedule.


Penwythnos Agored ym Mharciau Gwyliau Y Bala o Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 1af – Ddydd Sul, Gorffennaf 2il

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi cyfle unigryw i ymweld â’n parciau 5-seren ar ddechrau mis Gorffennaf ble bydd gennych chi fynediad i ostyngiadau ecsgliwsif ar gabanau moethus a charafanau statig ar Barc Carafanau Hendre Mawr, Parc Carafanau Y Bala a Pharc Gwyliau Pen y Garth.

Os ydych chi erioed wedi ystyried prynu uned eich hun ond heb ddod o hyd i amser cyfleus neu yn ansicr ac hefo cwestiynau, dyma’r cyfle gorau i weld y parciau a derbyn yr holl ostyngiadau. Mae gennym ni amrediad eang o gabanau ar gael sy’n addas i bob gyllideb. Er fod pob uned hefo apêl a rhinweddau gwahanol, mae’r oll mewn lleoliadau godidog o fewn Parc Cenedlaethol Eryri nid nepell o lyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid.

Fel busnes teulu bychan, rydym ni’n falch iawn o greu parciau sy’n ffynnu hefo byd natur, yn hytrach nag yn ei erbyn, yn ogystal â magu perthynas glos â’n perchnogion. Cawsom gydnabyddiaeth o’n gwaith caled drwy dderbyn amryw o wobrwyau megis Gwobr Aur David Bellamy ar gyfer gwaith cadwraeth 25-mlynedd yn olynol, Gwobr Parc Gorau Cymru gan Croeso Cymru a chyrraedd rownd derfynol Gwobr Ddiemwnt Hoseasons a llawer mwy.

Ar ben y gostyngiadau pris ar yr unedau, byddwch hefyd yn manteisio o ddim ffioedd safle am weddill y flwyddyn, gosodiad Wi-Fi am ddim a dim cost Wi-Fi am flwyddyn.

Bydd cynrychiolydd ym Mharc Gwyliau Pen y Garth a Salop Leisure yn Yr Amwythig drwy gydol y penwythnos o 10:00 – 16:00, serch hynny, os hoffech chi ymweld â’r parc yn ystod y Penwythnos Agored ond methu, mi fedrwn ni drefnu cyfarfod preifat sy’n gweithio hefo’ch amserlen chi.


Pen Y Garth Luxury Holiday Homes

Rhos y Gwaliau, Bala,
Gwynedd, LL23 7ES
  01678 520485

Bala Caravan and Chalet Park

Llanycil, Bala
Gwynedd, LL23 7YG
  01678 520485

Hendre Mawr Caravan Park

Llanuwchllyn, Bala,
Gwynedd, LL23 7UF
  01678 520485

Bythynnod Bryn Caled Cottages

Bryn Caled, Bala,
Gwynedd, LL23 7SU
  07718 884584