DIGWYDDIAD/EVENT!

Posted on August 14, 2018

Home / Blog / DIGWYDDIAD/EVENT!DIGWYDDIAD/EVENT: Sioe Amaethyddol a Garddwriaethol Llanuwchllyn Agricultural and Horticultural Show. Dydd Sadwrn, Awst y 18fed yn dechrau am 10 y bore/Saturday, August the 18th, commencing at 10 o'clock. Dewch yn llu!


Pen Y Garth Luxury Holiday Homes

Rhos y Gwaliau, Bala,
Gwynedd, LL23 7ES
  01678 520485

Park Manager
Lliwen MacRae
m. 07918 740 730

Bala Caravan and Chalet Park

Llanycil, Bala
Gwynedd, LL23 7YG
  01678 520485

Owner & Park Manager
Gareth Williams
m. 07764 879 129

Hendre Mawr Caravan Park

Llanuwchllyn, Bala,
Gwynedd, LL23 7UF
  01678 520485

Owner & Park Manager
Gareth Williams
m. 07764 879 129

Bythynnod Bryncaled Cottages

Bryn Caled, Bala,
Gwynedd, LL23 7SU
  01678 540523

Owner
Sioned Williams
m. 0771 888 4584